Přihlásit se

Osoba: Jitka Pavelková, ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA (MH0332), H, H2445

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA - jezdec
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty