Přihlásit se

Osoba: Lenka Vachutková, HORSES HÁJ, z.s. (MH0023), H, H2481

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty