Přihlásit se

Osoba: Josef Holášek, Sportovní stáj Kubrický Jan - Kunín, z.s. (MH0060), H, H2501

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty