Přihlásit se

Osoba: Simona Krejčířová, Stáj Krejčířovi, z.s. (ML0135), L, H2699

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty