Přihlásit se

Osoba: Kateřina Kubrická, Sportovní stáj Kubrický Jan - Kunín, z.s. (MH0060), H, H2783

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
Garant - ZZVJ - 2/2
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Sportovní stáj Kubrický Jan - Kunín, z.s. - korespondent

Koně

Subjekty