Přihlásit se

Osoba: Kateřina Kubrická, Sportovní stáj Kubrický Jan - Kunín, z.s. (MH0060), H, H2783

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty