Přihlásit se

Osoba: Adéla Vrtková, Sportovní stáj Vrtkovi z.s. (MH0336), H, H2798

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty