Přihlásit se

Osoba: Zuzana Ciganová, None (), , H2807

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty