Přihlásit se

Osoba: Miroslava Škanderová, Jezdecký klub MUSTANG (MH0218), H, H2834

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty