Přihlásit se

Osoba: Miroslava Škanderová, Stáj M&M z.s. (MH0433), H, H2834

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty