Přihlásit se

Osoba: Tina Zdráhal, SK Oxer, z.s. (MH0129), H, H2910

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
SK Oxer, z.s. - korespondent

Koně

Subjekty