Přihlásit se

Osoba: Adéla Voráčková, Stáj Zwinger, z.s. (MH0329), H, H2941

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Stáj Zwinger, z.s. - jezdec

Koně

Subjekty