Přihlásit se

Osoba: Kristýna Koutná, JK Dvůr Kanovsko,z.s (ML0131), L, H2964

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 2/2
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty