Přihlásit se

Osoba: Michal Žilinský, STÁJ NEWPORT, z.s. (MH0135), H, H2980

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty