Přihlásit se

Osoba: Wanda Harnolová, Kalenda TEAM (MG0309), G, H2984

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Kalenda TEAM - jezdec
Oblíbené závody (38)

Koně

Subjekty