Přihlásit se

Osoba: Dominika Sroková, SK Sportino z. s. (MH0369), H, H3031

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Jezdec
SK Sportino z. s. - jezdec
Oblíbené závody (32)

Koně

Subjekty