Přihlásit se

Osoba: Michal Hanousek, Stáj Cornet (MD0208), D, H3066

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Stáj Cornet - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty