Přihlásit se

Osoba: Lucia Orlovová, World of Steel s.r.o. (MH0435), H, H3093

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.
Oblíbené závody (15)

Koně

Subjekty