Přihlásit se

Osoba: Lucia Orlovová, Jezdecký klub Baník Ostrava (MH0035), H, H3093

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty