Přihlásit se

Osoba: Veronika Šrotková, Jezdecký klub ATTILA Ostrava, z.s. (MH0203), H, H3094

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty