Přihlásit se

Osoba: Hana Dostálová, JK Dvůr Nové Zámky, z. s. (MH0290), H, H3109

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Pony, Všeobecná
DS
Bronzový výkonnostní odznak - drezuraBronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty