Přihlásit se

Osoba: Hana Dostálová, JK Dvůr Nové Zámky, z. s. (MH0290), H, H3109

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Pony, Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
Garant - ZZVJ - 1/1
DS
Bronzový výkonnostní odznak - drezuraBronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent, Jezdec, Zpracovatel výsledků, Sportovní zástupce
JK Dvůr Nové Zámky, z. s. - jezdec, korespondent, zpracovatel výsledků, sportovní zástupce
Oblíbené závody (4)

Koně

Subjekty