Přihlásit se

Osoba: Kateřina Měrková, TJ Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín, z.s. (MH0053), H, H3111

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Pony, Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
Steward - Skoky, Mezinárodní
Steward - Skoky, Národní
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty