Přihlásit se

Osoba: Simona Dulavová, Jezdecký klub Valašsko z.s. (MH0267), H, H3190

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty