Přihlásit se

Osoba: Lenka Kočí, Jezdecký klub Minx Equestrian Team (MH0327), H, H3223

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
DS
Bronzový výkonnostní odznak - drezuraBronzový výkonnostní odznak - skoky
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty