Přihlásit se

Osoba: Patricie Brusová, Jezdecký klub MUSTANG (MH0218), H, H3231

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty