Přihlásit se

Osoba: Tereza Kalužíková, SK Sportino z. s. (MH0369), H, H3310

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
SK Sportino z. s. - jezdec
Oblíbené závody (6)

Koně

Subjekty