Přihlásit se

Osoba: Tereza Kalužíková, Jezdecký klub Prohorses, z.s. (MH0212), H, H3310

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty