Přihlásit se

Osoba: Tereza Kalužíková, WinnerHorses.eu (MB0468), B, H3310

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
WinnerHorses.eu - jezdec
Oblíbené závody (22)

Koně

Subjekty