Přihlásit se

Osoba: Tereza Kalužíková, WinnerHorses.eu (MB0468), B, H3310

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Profilová fotka
Profilová fotka osoby
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS

Jezdec
WinnerHorses.eu - jezdec
Oblíbené závody (50)

Koně

Subjekty