Přihlásit se

Osoba: Renata Jajtnerová, Stáj Hrádky Valmez (ML0089), L, H3311

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 4/6

Koně

Subjekty