Přihlásit se

Osoba: Eliška Geratová, STÁJ NEWPORT, z.s. (MH0135), H, H3432

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty