Přihlásit se

Osoba: Leona Vrbíková, JK Dvůr Nové Zámky, z. s. (MH0290), H, H3459

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Korespondent, Jezdec, Zpracovatel výsledků, Sportovní zástupce
JK Dvůr Nové Zámky, z. s. - jezdec, zpracovatel výsledků, sportovní zástupce, korespondent

Koně

Subjekty