Přihlásit se

Osoba: Renáta Sklenářová, JO Hájovna Bělkovice - Lašťany, z.s. (MH0337), H, H3563

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Korespondent
JO Hájovna Bělkovice - Lašťany, z.s. - korespondent
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty