Přihlásit se

Osoba: Michal Šedý, JK Dřevěný dvůr Baška, z.s. (MH0214), H, H3622

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty