Přihlásit se

Osoba: Jana Kaszperová, Stáj Ever Dream, z.s. (MH0343), H, H3662

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
Stáj Ever Dream, z.s. - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (17)

Koně

Subjekty