Přihlásit se

Osoba: Nina Kaločová, EQUICENTRUM, spol. s r. o. (MH0099), H, H3664

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty