Přihlásit se

Osoba: Nikola Kopecká, Jezdecký klub Kočendovec Bohumín o.s. (MH0302), H, H3687

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura, Voltiž
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty