Přihlásit se

Osoba: Kateřina Fialová, JK Slaná Voda z.s. (ML0170), L, H3696

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 6/6
Profilová fotka
Profilová fotka osoby
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Korespondent
JK Slaná Voda z.s. - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty