Přihlásit se

Osoba: Lucie Kumarová, stáj Bioveta a.s. (MG0210), G, H3724

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Oblíbené závody (49)

Koně

Subjekty