Přihlásit se

Osoba: Tereza Vysoudilová, Sportovní stáj Fryčovice (MH0032), H, H3757

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
Sportovní stáj Fryčovice - jezdec
Oblíbené závody (3)

Koně

Subjekty