Přihlásit se

Osoba: Tereza Vysoudilová, Sportovní stáj Fryčovice (MH0032), H, H3757

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty