Přihlásit se

Osoba: Elizabeth Urbaníková, Jezdecký klub Baník Ostrava (MH0035), H, H3799

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty