Přihlásit se

Osoba: Anna Jonsztová, Voltiž Duha z.s. (MH0338), H, H3822

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura, Všeobecná
Lonžér - Voltiž
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty