Přihlásit se

Osoba: Adéla Škutová, SK Starý Mlýn Opava - Kylešovice (ML0101), L, H3869

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Sportovní odznak pony
Role v JIS
Jezdec
SK Starý Mlýn Opava - Kylešovice - jezdec

Koně

Subjekty