Přihlásit se

Osoba: Kateřina Křížková, HORSES HÁJ, z.s. (MH0023), H, H3890

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Oblíbené závody (28)

Koně

Subjekty