Přihlásit se

Osoba: Karolína Michálková, Stáj GARELA Palkovice, z.s. (MH0299), H, H3892

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Oblíbené závody (4)

Koně

Subjekty