Přihlásit se

Osoba: Valentýna Poláchová, Sportovní stáj Fryčovice (MH0032), H, H3893

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skokySportovní odznak pony
Oblíbené závody (2)

Koně

Subjekty