Přihlásit se

Osoba: Melanie Zuvačová, Jezdecký klub STEALLY Opava (MH0059), H, H4001

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty