Přihlásit se

Osoba: Aneta Ježková, JO při SŠZe Přerov (ML0045), L, H4034

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
JO při SŠZe Přerov - jezdec

Koně

Subjekty