Přihlásit se

Osoba: Lada Srovnalová, Jezdecký klub Valašsko z.s. (ML0167), L, H4142

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty