Přihlásit se

Osoba: Natálie Kovářová, Sportovní stáj Fryčovice (MH0032), H, H4180

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skokySportovní odznak pony

Koně

Subjekty