Přihlásit se

Osoba: Martina Lančová, Stáj Zwinger, z.s. (MH0329), H, H4213

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
Stáj Zwinger, z.s. - jezdec

Koně

Subjekty