Přihlásit se

Osoba: Magdalena Roubíčková, Jezdecký klub STEALLY Opava (MH0059), H, H4268

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty