Přihlásit se

Osoba: Nikol Chasáková, Jezdecký oddíl Ostravice (MH0364), H, H4277

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS

Jezdec
Jezdecký oddíl Ostravice - jezdec

Koně

Subjekty