Přihlásit se

Osoba: Lucie Krampotová, Sportovní stáj Fryčovice (MH0032), H, H4331

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty