Přihlásit se

Osoba: Vendula Kudláčková, JK Cento Bruzovice (MH0017), H, H4343

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura

Koně

Subjekty