Přihlásit se

Osoba: Eliška Tomanová, Hřebčín HF Životice u NJ, z.s. (MH0291), H, H4368

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
Hřebčín HF Životice u NJ, z.s. - korespondent

Koně

Subjekty